Your Cart
Acest website folosește cookie-uri. Aflaţi mai multe despre utilizarea cookie-urilor din pagina Politica Cookies.
Politica de Confidențialitate
Promoția Săptămânii
Oportunitate Investiții
promo_sezon_meta_title

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate

 

Compania OPUS LAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT S.R.L. denumita in continuare „Cosmopolis” sau „Compania”) administrează și este proprietarul website-ului www.cosmopolis.ro prin care dezvoltatorul imobiliar prezinta proiecte imobiliare unice construite sau plănuite pentru a fi edificate, în cadrul unor construcții cu un mix de facilitați unice, design urban si compartimentare inteligente. Cosmopolis manifestă un interes deosebit pentru domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, având o preocupare constantă pentru îmbunătățirea proceselor interne și actualizarea mijloacelor informatice pentru a asigura o calitate superioară a activităților de prelucrare realizate, în acord cu normele legale în vigoare.

 

Drepturile de proprietate intelectuală aferente website-ului www.cosmopolis.ro respectiv design, desene, reprezentări grafice și text care sunt disponibile în cadrul website-ului aparțin în exclusivitate companiei Cosmopolis. De asemenea, logo-ul și denumirea „Cosmopolis” sunt mărci înregistrate OSIM aparținând OPUS LAND DEVELOPMENT S.A.

Această Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu relația dumneavoastră în calitate de client/cumpărător/chiriaș sau persoana interesată de serviciile Cosmopolis cu noi, având calitatea de dezvoltator imobiliar și totodată, având calitatea de Operator de date cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră personale în alte contexte, de exemplu când vizitați site-ul nostru web sau când ne sunteți partener de afaceri pentru diverse produse sau servicii.

 

În ce scopuri va prelucrăm datele personale?

 

Colectăm și folosim datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 

       Cunoașterea preferințelor dumneavoastră din punct de vedere imobiliar, în vederea personalizării, daca este cazul, a ofertelor Cosmopolis;

       Menținerea unei baze de date a consumatorilor interesați de imobilele construite si comercializate dar și de proiectele imobiliare viitoare și contactarea dumneavoastră in scopul prezentării ofertelor si proiectelor companiei;

       Menținerea unei comunicări constante cu dumneavoastră în vederea realizării serviciilor care constituie obiect al platformei (prezentarea ofertelor imobiliare dezvoltate), sau în cazul în care transmiteți o solicitare/sesizare în atenția noastră pentru obținerea unei oferte personalizate;

       Contactarea dumneavoastră în vederea informării constante cu privire la cele mai bune practici în domeniul imobiliar și a vă tine la curent cu noutățile companiei noastre, cu proiectele realizate si/sau cu stadiul realizării acestora, inovațiile create în domeniul construcției imobilelor din portofoliul nostru;

       De a vă oferi posibilitatea de a transmite în cadrul unui formular de contact, o solicitare de vizionare sau o solicitare de oferta, ori altă sesizare în atenția Cosmopolis;

       Încheierea unui contract de vânzare cumpărare a imobilului disponibil și preferat, precum si îndeplinirea, realizarea sau executarea oricăror formalități premergătoare încheierii unui contrat de vânzare – cumpărare imobiliară cum ar fi si fără a ne limita la aceste exemple: încheierea unui contract de rezervare a imobilului, dacă este cazul, încheierea unui act adițional de vânzare – cumpărare, a depunerii oricăror declarații solicitate de către notarul public instrumentator precum și, dacă este cazul, realizarea oricăror formalități presupuse de relația dumneavoastră cu banca creditoare in vederea achiziției imobilului;

       Încheierea unui contract de închiriere a unui imobil si îndeplinirea formalităților (demersurilor) necesare in vederea desfășurării acestui contract;

       întreținerea și administrarea generală și particulară a fiecărui imobil în parte și a spațiilor comune aferente;

       Îndeplinirea cerințelor noastre de conformitate, cum ar fi cele care decurg din legile anticorupție, legile împotriva spălării banilor și alte legi privind infracțiunile economice, legile de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și cerințele de divulgare a unor date și informații privind activitatea comercială desfășurată, rezultate din legile aplicabile și dacă este cazul, codurile de auto-reglementare de conduită ca urmare a apartenenței noastre, acum sau în viitor, la diverse asociații comerciale. De asemenea, vă prelucram date cu caracter personal cerute exclusiv de lege pentru îndeplinirea formalităților de achiziție sau înstrăinare a unui imobil în cadrul complexului rezidențial „Cosmopolis”, către departamentele din grupul „OPUS”, respectiv vânzări, financiar – contabil, juridic, administrativ, etc. dar și către autorități precum notari publici, furnizori de utilități (precum electricitate, gaz, apă, internet), către alți furnizori către care au fost externalizate diverse servicii (colectare deșeuri, vidanjare, etc), dar și către bănci sau alte instituții de facilitare a creditelor, societăți de recuperare a creanțelor, organe judiciare sau autorități judecătorești, precum și alte autorități publice, de exemplu, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

       departamentul de vânzări al Cosmopolis prelucrează datele dumneavoastră (nume, prenume, telefon, e-mail) în cadrul unui sistem informatic tip CRM pentru a înregistra istoricul interacțiunii dumneavoastră cu reprezentanții Cosmopolis.

Ce date prelucram și temeiul legal al prelucrării?

 

Colectăm datele dumneavoastră personale în funcție de diferitele tipuri de interacțiuni pe care le aveți cu noi. Astfel de date personale includ:

o   Numele și prenumele;

o   Adresa de e-mail;

o   Telefon;

o   Adresa de domiciliu / adresa de reședință;

o   Date din actul de identitate (Carte de identitate națională sau Pașaport), inclusiv seria și numărul documentului și Codul Numeric Personal (CNP) sau PIN (Personal Identification Number);

o   SSN (Social Security Number în cazul cetățenilor americani);

o   Date privind istoricul bancar și bonitatea financiar – bancară;

o   Date și documente privind starea civilă actuală (certificat de căsătorie, hotărâre divorț, convenții matrimoniale, etc.);

o   Extrasul cazierului fiscal eliberat de autoritățile publice din România;

o   Documente doveditoare ale proprietăților (imobilelor) sau ale altor bunuri sau valori (inclusiv bani) constituite în garanție pentru achiziția unui imobil, dacă este cazul;

o   Comunicarea facturilor de utilități aferente imobilului aflat în proprietatea sau în folosința dumneavoastră și a altor documente financiar contabile aferente administrării și întreținerii imobilului și a părților comune aferente;

Vă informăm că temeiul legal al prelucrării datelor susmenționate îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. b) și lit. c) din GDPR, respectiv pentru exercitarea unui contract la care persoana vizată (clientul persoana fizică) este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract lit. b), și pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului lit. c).

Totodată, dezvoltatorul complexului rezidențial Cosmopolis, prelucrează în calitate de „Operator” conform GDPR, date cu caracter personal aparținând clienților săi persoane fizice (rezidenți proprietari sau chiriași), pentru transmiterea unor comunicări informative despre sau în legătură cu dezvoltările ansamblului rezidențial, îmbunătățirile aduse sau plănuite ori lucrările planificate în viitor sau desfășurate în prezent și stadiul acestora, situația unor demersuri legislative sau ca urmare a unor inspecții. Nu transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal niciunui partener contractual (terț colaborator) în lipsa unei justificări legale în acest sens sau a consimțământului dumneavoastră expres, însă vă putem transmite informări cu privire la terții parteneri colaboratori, pentru a vă semnala existența și activitatea acestora în relație cu ansamblul rezidențial. Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: adresa de mail, numărul de telefon personal, numele și prenumele.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor susmenționate este prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. f), respectiv interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță de a vă informa în mod constant cu privire la activitatea și progresul proiectelor rezidențiale ale ansamblului Cosmopolis.

 

Nu în ultimul rând, dezvoltatorul complexului rezidențial Cosmopolis, prelucrează în calitate de „Operator” conform GDPR, date cu caracter personal aparținând clienților săi (rezidenți proprietari sau locatari persoane fizice) în scopuri de promovare, marketing și comercial, prin transmiterea unor notificări directe de informare cu privire la campaniile promoționale, evenimentele au concursurile desfășurate și organizate de către sau în cadrul ansamblului Cosmopolis, anunțându-vă participarea, înregistrarea sau înscrierea la acestea. Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: numele și prenumele, adresa de mail, numărul de telefon personal și adresa de domiciliu (de corespondență).

           

Temeiul legal al prelucrării datelor susmenționate îl reprezintă art. 6 alin. (1) lit. (a), respectiv consimțământul dumneavoastră expres, acordat pentru fiecare dintre scopurile precizate.

Datele personale colectate sunt stocate pentru perioade de timp diferite, în funcție de scopul fiecărei prelucrări și activitatea de prelucrare respectivă iar în acest sens, vom publica în următoarea perioadă pe site-ul companiei o politică de retenție a datelor pe care le prelucrăm. Spre exemplu, dacă pentru scopurile precizate la punctul 1 de mai sus termenele de prelucrare sunt prevăzute de lege, în cazul activităților de la punctul 2 le stabilim intern în funcție de necesitățile activităților noastre și de principiile GDPR, iar în cazul activităților de la punctul 3 până la data retragerii consimțământului acordat pentru fiecare prelucrare sau pentru perioada deținerii unui drept (de proprietate sau folosință) în cadrul ansamblului Cosmopolis.

Toate datele cu caracter personal și informațiile prelucrate le obținem de regulă direct de la dumneavoastră, prin completarea acestora prin formularul disponibil în cadrul website-ului sau prin interacțiune cu pagina noastră de Facebook sau orice alta pagina Cosmopolis din cadrul unei rețele de socializare, fără a utiliza resurse public disponibile pentru a vă contacta sau pentru a stabili o relație cu dumneavoastră.

 

În eventualitatea în care primim datele dumneavoastră de contact printr-o recomandare, la data primului contact pe care îl inițiem vom confirma cu dumneavoastră interesul manifestat pentru serviciile Cosmopolis și vom prezenta pe scurt modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, solicitând-vă deopotrivă consimțământul pentru prelucrarea acestor date în scopul/scopurile declarat(e) conform prezentei Politici.

 

Unde vă transferăm datele?

 

Colaborăm cu alte organizații pentru a ne atinge scopurile si deținem mai multe companii în relație cu care desfășurăm diverse activități sau servicii care privesc direct relația dumneavoastră cu Cosmopolis în calitate de rezidenți proprietari sau chiriași. Prin urmare, putem trimite datele dumneavoastră cu caracter personal parțial sau în totalitate către unii dintre partenerii noștri contractuali, cum este cazul partenerului nostru care stochează datele informatice ale Cosmopolis. În orice moment, ne puteți solicita o listă actualizată a partenerilor contractuali care prelucrează datele dumneavoastră personale ca urmare a relației încheiate cu Cosmopolis, la adresa de mail [email protected], iar persoana responsabilă cu preluarea solicitărilor privind prelucrarea datelor va reveni în cel mai scurt timp posibil, însă cel târziu în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării transmise. În continuare oferim câteva denumiri ale partenerilor noștri contractuali, companii care fac parte din grupul de firme „OPUS”:

 

Agentia care se ocupa de vanzarea imobilelor din cadrul complexului rezidential Cosmopolis: societatea SVN COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Axele A-B, Stalpii 16 ½ -17, Camera 15 B, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11902/2018, CUI 39767700.

Drept urmare, ne asigurăm că partenerii noștri sunt companii care au sediul sau sunt reprezentate în România și nu transferă datele dumneavoastră în afara României sau a Spațiului Economic European. Totodată, ne asigurăm că partenerii noștri respectă normele Regulamentului General privind Protecția Datelor și au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal care vă aparțin.

 

De asemenea, în cazul în care ne este impus de lege, transmitem datele dumneavoastră către anumite autorități de stat care pot să solicite astfel de date si informații. Astfel, putem transmite date si informații despre dumneavoastră

       Autorităților competente de reglementare a unor domenii specifice (cum ar fi domeniul medical), procurori și alți destinatari responsabili de punerea în aplicare a normelor privind transparența, precum și legile comerciale, civile, penale și/sau legile administrative;

       Autorităților, instanțelor, părților într-un litigiu, în măsura necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă;

       Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asiguratori, bănci și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm.

 

Promovarea serviciilor / proiectelor noastre este realizată prin campanii de promovare punctuale sau recurente prin intermediul paginilor companiei noastre din cardul rețelelor de socializare precum Facebook, Instagram sau după caz, LinkedIn. Cosmopolis nu prelucrează date cu caracter personal care vă aparțin la nivelul acestor rețele. Astfel, dacă ne contactați prin funcția de mesagerie (chat) disponibilă în pagina dedicată, se va aplica Politica de confidențialitate Facebook, Instagram sau a rețelei de socializare respective, pe care vă recomandăm să o accesați în vederea obținerii mai multor informații privind modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de aceste companii.

 

Politica de confidențialitate Facebook

Politica de confidențialitate Instagram

Politica de confidențialitate LinkedIn

 

 

Cat timp vă prelucram datele (perioada de stocare)?

 

Datele personale referitoare la interacțiunile dumneavoastră cu noi vor fi șterse conform termenelor de retenție stabilite în cadrul Politicii de retenție.

 

Sesizări, întrebări si reclamații

 

În funcție de situație, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să:

       Solicitați acces la datele dumneavoastră personale

       Solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale

       Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale

       Solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale

       Solicitați portabilitatea datelor, în măsura în care sunt întrunite condițiile portabilității datelor personale

       Dreptul de a nu fi supus/supusă unui proces automat de decizie sau realizare unor activități de creare de profiluri

       Obiectați pe motive specifice situației dumneavoastră

       Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

       Puteți exercita aceste drepturi online utilizând adresa de mail a persoanei responsabile cu prelucrarea solicitărilor privind prelucrarea datelor personale: [email protected].

 

Informațiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Website: https://www.dataprotection.ro/      

 

Informații suplimentare pentru situații specifice

Datele dumneavoastră personale sunt solicitate în scopul realizării interacțiunii respective cu dumneavoastră, astfel cum este stabilită prin formularului de contact de pe website, prin transmiterea unui mail direct sau telefon. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale nu vă putem transmite oferte personalizate, informații despre proiectele noastre viitoare, despre stadiul de edificare al acestora sau nu putem stabili o comunicare continuă cu dumneavoastră.

 

Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră se pot schimba în timp, vă rugăm să mențineți datele de profil actualizate, sau să ne solicitați actualizarea acestora, ori de câte ori intervin schimbări, pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de prelucrare a datelor.

 

Vă recomandăm să revizuiți din când în când prezenta Politică de confidențialitate pe care o putem modifica oricând, în măsura în care au intervenit schimbări legislative sau dacă au intervenit schimbări în activitatea noastră de business.  

 

Operatorul datelor cu caracter personal și informații de Contact

Operatorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

SC OPUS LAND RESIDENTIAL DEVELOPMEN S.R.L.

Adresa sediului social: Linia de Centura, nr. 50, etaj 1, camera 10 Loc. Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, Romania Ne puteți contacta prin:

E-mail: [email protected].

Prin poștă la adresa de mai sus.

 

 

© COSMOPOLIS – Ultima versiune: decembrie 2021